Viken Tomteutvikling

Hyllbekk Eiendom AS jobber hele tiden med nye potensielle prosjekter. Mange av disse opsjonene til fremtidige prosjekter samles i selskapet Viken Tomteutvikling AS.

I selskapet vårt snakker vi ofte om summen av alt vi jobber med – uavhengig av hvor i prosessen vi er. Vi vurderer mange flere prosjekter enn vi vedtar å gjennomføre, og mange av disse prosjektene kommer ikke igjennom denne fasen uten å bli forkastet. Alle prosjekter skal vurderes gjennom å sjekke ut potensialet, analysere markedet og vurdere risikoen.

Sånn må det være, vi må bruke nok tid på grundige vurderinger for å ikke trå feil.

De prosjekter som etter en totalvurdering blir vedtatt igangsatt, og som har avklart regulering og byggetillatelse, får da sitt eget prosjektselskap før finansiering og realisering. Andre prosjekter skal først utvikles og ferdigprosjekteres gjennom regulering/omregulering, og slike eiendommer skriver vi da opsjonsavtaler på.

Viken Tomteutvikling innehar mange av disse opsjonsavtalene, og dette selskapet er som andre firma i «Hyllbekk-familien» delvis eid av Hyllbekk Eiendom – og delvis av andre. Vi har valgt å dele eierskapet i Viken Tomteutvikling med noen av de yngre ansatte i selskapet. Dette er folk med ungt pågangsmot, ukuelig optimisme og stor stå-på-vilje!

Mange av de prosjektene som utvikles i Viken Tomteutvikling, basert på slike opsjonsavtaler, vil senere bli egne prosjekter som skal finansieres og realiseres i Hyllbekk Eiendom.

Fokus for Viken Tomteutvikling er boligutvikling i fremtidige vekstområder knyttet til kollektive trafikk-knutepunkter innenfor det geografiske området Viken.