Soltrøa

Skisse av 4 av de 8 rekkehusene som skal settes opp levert av Norgeshus / Gauldal Bygg AS

Kort om prosjektet:

Utbygging av 10 boligenheter fordelt på 8 enheter i rekkehus og 2 enheter i tomannsbolig. Boligprosjektet består av totalt 1.400 m2.

Økonomisk ramme for prosjektet er NOK 48.000.000,- og finansieres med byggelån og egenkapital fra investorer. Prosjektselskapet Soltrøa AS gjennomfører emisjon juni 2019.

Utøvende lokale partnere er Norgeshus / Gauldal Bygg AS (totalentreprenør).

Planlagt salgsstart for prosjektet er august 2019 ved Heimdal Eiendomsmegling AS.

Situasjonskart over de 8 rekkehusene som bygges ut først
Skisse ovenfra som viser muligheten for takterrasse.
PLAN underetasje
PLAN 1 etasje
PLAN 2 etasje