Soltrøa

Skisse av 4 av de 8 rekkehusene som skal settes opp levert av Norgeshus / Gauldal Bygg AS

Kort om prosjektet:

Utbygging av 10 boligenheter fordelt på 8 enheter i rekkehus og 2 enheter i tomannsbolig. Boligprosjektet består av totalt 1.400 m2.

Økonomisk ramme for prosjektet er NOK 48.000.000,- og finansieres med byggelån og egenkapital fra investorer. Prosjektselskapet Soltrøa AS gjennomførte en emisjon tidligere i 2019. Det kan bli aktuelt å øke EK i prosjektet noe, så ta kontakt med en av våre ansatte om du ønsker mer informasjon om dette prosjektet.

Utøvende lokale partnere er Norgeshus / Gauldal Bygg AS (totalentreprenør).

Planlagt salgsstart for prosjektet er høstt 2019 ved Heimdal Eiendomsmegling AS. Informasjon om prosjektet vil bli tilgjengelig hos megler snart. Ta kontakt med Heimdal Eiendomsmegling om du ønsker tilsendt salgsoppgave når dette er klart.

Situasjonskart over de 8 rekkehusene som bygges ut først
Skisse ovenfra som viser muligheten for takterrasse.
PLAN underetasje
PLAN 1 etasje
PLAN 2 etasje