Prosjekter

Hyllbekk Eiendom har prosjekter i alle faser av en eiendoms utvikling.

Noen ganger kommer vi tidlig inn i prosjektet, ofte basert på en avtale med grunneier om å utvikle en eiendom gjennom (om)regulering. Dette kaller vi for tidligfaseutvikling og er en av de fasene i eiendom med størst verdiskaping. Dette er imidlertid ofte langvarige og kostbare prosesser.

Andre ganger blir vi engasjert av grunneiere som har grunnleggende regulering på plass. Disse ønsker bistand i å optimalisere utnyttelse og markedstilpasse prosjektet.

Våre finansieringsløsninger gjør også at vi inngår samarbeid om prosjekter som er ferdig utviklet, men som har stoppet opp på grunn av manglende finansiering. Ofte kan vi hjelpe med finansiering og realisering, selv om grunneier ikke har funnet løsning selv.

Uavhengig av hvor i prosessen vi bidrar, forutsetter vi en samarbeidsmodell der vi er medeiere i prosjektet. Vi har et langsiktig perspektiv på vårt engasjement når vi bestemmer oss for å bidra.

På undermenyen under «Prosjekter» finner du informasjon om de prosjekter vi jobber med akkurat nå.