Investeringer

I fellesskap – skape sammen.

I våre eiendomsprosjekter er det mulig å investere på forskjellige måter, med ulik tidshorisont, risiko og forventet avkastning. Bidrag fra investorer er en viktig del av finansieringsløsningene våre. Det er derfor veldig viktig at dette samarbeidet fungerer godt og at vi faktisk skaper verdier for våre aksjonærer.

Dersom du vil holde deg orientert om våre investeringsmuligheter, kan du bli mottager av våre nyhetsmailer. Registrer deg nederst på siden.

Måter å investere på:

  1. Investering som aksjekjøp. Alle våre eiendomsprosjekter vil via sitt eget prosjektselskap (single purpose) ha behov for noe egenkapital. Denne kapitalen består blant annet av investeringer via emisjoner. Det betyr at du kjøper aksjer i selskapet – og at du er med og deler overskuddet når vi er ferdige. Vårt mål er at slike investeringer skal ha en budsjettert avkastning på 15-20% pa.
  2. Investering som (konvertibelt) aksjonærlån. Dette er investeringer som er organisert som lån, men med rett til å konvertere innskuddet til egenkapital. Denne kapitalen er dermed en tryggere investering enn aksjeinnskudd. Ingen vil kunne dele overskudd i et prosjektselskap før alle långivere (både banker og f eks lån fra aksjonærer) har fått tilbakebetalt. Investering som aksjonærlån vil normalt ha en rente på 8-12% pa.
  3. Via våre partnere er det også mulig å investere i våre prosjekter som obligasjonslån og/eller crowdfunding.

Det vil alltid være forbundet med risiko å investere i eiendom. Vi vil alltid sørge for å verifisere kostnader og avklare risiko så godt som mulig.

Boligmarkedet vil alltid svinge noe – og det endelige resultatet vet vi bare til slutt. Vi som står bak selskapet Hyllbekk har jobbet med tilrettelegging og formidling av eiendomsinvesteringer i mer enn 20 år, og tror vi vet en del om hva investor er opptatt av. Når vi inviterer eksterne investorer inn i et eiendomsprosjekt, legger vi derfor vekt på følgende:

  1. Vi kommuniserer alltid tydelig planstatus for prosjektet. Vi tilbyr både investeringer i prosjekter som skal utvikles/reguleres, og prosjekter som er regulert og byggegodkjent. Begge deler kan være interessant å investere i, men du må vite hva som er status.
  2. Vi analyser markedet grundig sammen med lokale meglere som har erfaring i sitt område. Vi setter ikke i gang noe som ikke folk vil bo i. Vi bygger ikke kostbart om prisene i området er lave.
  3. Vi verifiserer alle kostnader grundig, kontraktsfester alle partnere og jobber bare med prosjekter hvor vi har totalentreprenør eller hovedentreprenør.
  4. Du får ta del i det samme beslutningsgrunnlaget som oss. Vi har mange ganger jobbet med et prosjekt i 6-18 måneder før vi har vedtatt å iverksette. Når vi da iverksetter deler vi våre vurderinger og konklusjoner med aktuelle investorer.
  5. Vi er i samme båt med deg som investor. Vi har nesten all vår egen inntjening i våre prosjekter betalt som andel av overskudd. Vi er derfor helt avhengig av at sluttresultatet blir bra.