Hyllbekk-metoden

Utvikler, finansierer og realiserer.

Hyllbekk på en, to, tre…

Publisert av Hyllbekk Eiendom Mandag 8. juli 2019

I Hyllbekk Eiendom utvikler, finansierer og realiserer vi eiendomsprosjekter. Dette har vi både god kunnskap om og lang erfaring med. Hvordan vi jobber kan du lese mer om her:

Sentralt i vår metode er samarbeidet med grunneier, og hele vår forretningsmodell er basert på nettopp dette. Vi samarbeider med grunneiere som gjerne vil bidra i å utvikle og realisere egen eiendom, men som ikke helt alene får dette til. Dette kan være mangel på tid, kompetanse eller kapital. Da kan vi hjelpe!

Som vi har forsøkt å illustrere i modellen nedenfor, skaper vi samarbeid mellom de ulike aktørene i en slik prosess. Her er alle viktige, og det er det gode samarbeidet som gjør at resultatet blir bra for alle.

Image with visual parallax effect

Kall det gjerne dugnad

Sagt på en annen måte: Vi fasiliterer samarbeid. Vi tar selv hånd om ansvaret for gjennomføringen, og Hyllbekk har normalt rollen som daglig leder i de prosjektselskaper vi er engasjert i. Vår jobb er å sette sammen gode lokale arbeidsfellesskap. Grunneier, i fellesskap med lokal eiendomsmegler og solid boligbygger/entreprenør, får dermed tilgang til den finansielle verktøykassa vår.

Dette er delingsøkonomi og arbeidsfellesskap. Kall det gjerne dugnad.