Hellinga Terrasse

På Hagan i Nittedal, rett nord for kommunegrensen til Oslo, kommer nå Hellinga Terrasse. Eiendomsprosjektet er tegnet av ARK Arkitektkontor som på vegne av eier av eiendommen Basil Eiendom AS har ledet reguleringsprosessen frem til rammetillatelse nylig ble gitt.

Hyllbekk Eiendom AS etablerte nylig prosjektselskapet Hellinga Terrasse AS i partnerskap med Basil Eiendom AS, Viken Tomteutvikling og en del investorer. Som alle andre eiendomsprosjekter som Hyllbekk initierer er også dette prosjektet basert på et godt lokalt samarbeid.

Hellinga Terrasse er i samarbeid med Eiendomsmegler 1 Nittedal bearbeidet de siste månedene for å tilpasses det lokale markedet best mulig. Eiendomsmegler 1 Nittedal kjenner området svært godt og har detaljert kunnskap og erfaring med hva markedet på Hagan ønsker.

Som del av av denne markedsoptimaliseringen er leilighetsmiksen bearbeidet nøye. Dette handler altså om hvilke typer leiligheter markedet vil ha, hvilke størrelser, antall soverom, materialstandard med mer.

Hellinga Terrasse vil bli organisert som borettslag med de fordeler dette gir salget av prosjektet. Dette blir gjort i samarbeid med USBL.

Reguleringsplan godkjent og rammetillatelse gitt til terrassebygg på ca. 3.300 m2 bras fordelt på 40-44 leiligheter.
Det terrasserte leilighetsbygget har parkeringsanlegg fordelt på 2 plan i bakkant av leilighetene.

Prosjektet Hellinga Terrasse AS er nå under kapitalisering før eiendommen overtas og salget av boligene igangsettes av Eiendomsmegler 1 Nittedal. For interesserte investorer er all informasjon om prosjektet tilgjengelig på forespørsel.