Harstad Panorama

Harstad Panorama AS prosjekterer en større boligutbygging like nord for Harstad Sentrum. Utbyggingen blir det første store leilighetsprosjektet på denne siden av byen, med en spektakulær plassering rett i sjøkanten.

Prosjektet har nylig påbegynt en reguleringsprosess med mål om å bygge ut anslagsvis 8.000 m2 fordelt på 90-100 boenheter.

Prosjektet vil bli lansert for investorer 1. juli, og det vil da bli gjennomført en emisjon for denne første fasen for prosjektet: Regulering og prosjektering. Her er det en stor potensiell oppside for den som ønsker å investere i dette prosjektet.

I samarbeid med lokale aktører er vi trygge på at dette blir tatt hånd om på beste måte.

Ta kontakt på post@hyllbekk.no om du ønsker informasjon om prosjektet når dette er klart.