Emblem Park – Ålesund

Oversikt over prosjektet på Emblem. Stor sort sirkel angir sted for leilighetsbygg, blå sirkler er tomannsboliger, rød sirkler er firemannsboliger og lysegrønne sirkler er 4 eneboligtomter som nå er lagt til prosjektet.
3D-bilde av leilighetsbygget. 3 plan a 7 leiligheter.

Kort om prosjektet:

Utbygging av tilsammen 43 boligenheter fordelt på 21 enheter i leilighetsblokk, 2 stk firemannsboliger, 5 stk tomannsboliger og 4 eneboliger. Boligprosjektet utgjør totalt ca. 4.700 m2 bras.

Økonomisk ramme for prosjektet er NOK 170.000.000,- og finansieres med obligasjonslån, byggelån og kapital fra investorer. Prosjektselskapet Hyllbekk Eiendom Vest AS gjennomførte en emisjon juni 2019 og eiendommene knyttet til prosjektet ble overført til Hyllbekk Eiendom Vest AS i juli 2019.

Selv om EK-kapitaliseringen er avsluttet finnes det noen tilgjengelige aksjeandeler. Ta kontakt med en av våre ansatte om du ønsker mer informasjon om investeringsmulighetene.

Utøvende lokale partnere er ProEss AS (arkitekt og prosjektering), Søvik og Skåravik AS (hovedentreprenør) og Blindheim Maskin (grunnentreprenør).

Prosjektet skal selges ved Eiendomsmegler 1, Ålesund. Dette blir lansert snarlig. Kontakt ansvarlig eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 om du ønsker tilsendt salgsoppgave når den er klar.

Tegninger av firemannsboliger (øverst til venstre), tomannsbolig (nederst til venstre). Til høyre bilde av identisk allerede bygget og solgt tomannsbolig.