Emblem Park – Ålesund

3D-bilde av leilighetsbygget. 3 plan a 7 leiligheter.

Kort om prosjektet:

Utbygging av 39 boligenheter fordelt på 21 enheter i leilighetsblokk, 2 stk firemannsboliger og 5 stk tomannsboliger. Boligprosjektet utgjør totalt 4.360 m2.

Det jobbes forøvrig med muligheten for å inkludere noen naboeiendommer slik at antall boenheter i prosjektet kan bli noen flere.

Økonomisk ramme for prosjektet er NOK 160.000.000,- og finansieres med obligasjonslån, byggelån og kapital fra investorer. Prosjektselskapet Hyllbekk Eiendom Vest AS gjennomførte en emisjon juni 2019 og eiendommene knyttet til prosjektet ble overført til Hyllbekk Eiendom Vest AS i juli 2019.

Selv om EK-kapitaliseringen er avsluttet finnes det noen tilgjengelige aksjeandeler. Ta kontakt med en av våre ansatte om du ønsker mer informasjon om investeringsmulighetene.

Utøvende lokale partnere er ProEss AS (arkitekt og prosjektering), Søvik og Skåravik AS (hovedentreprenør) og Blindheim Maskin (grunnentreprenør).

Prosjektet skal selges ved Eiendomsmegler 1, Ålesund. Dette blir lansert snarlig. Kontakt ansvarlig eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 om du ønsker tilsendt salgsoppgave når den er klar.

Oversikt over tomteområdet Hjellhaugen der Emblem Park nå bygges ut. Bygninger som er markert med sirkel er allerede bygget og tatt i bruk. Grønn sirkel i forkant er nå bebygd med 5 eneboliger. Sort sirkel angir sted for leilighetsbygget.
Tegninger av firemannsboliger (øverst til venstre), tomannsbolig (nederst til venstre). Til høyre bilde av identisk allerede bygget og solgt tomannsbolig.