Brånåslia Park

Vårt første prosjekt i Stor-Oslo er lokalisert i nye Lillestrøm Kommune i aksen mellom Oslo og Gardermoen, og med det plassert midt i en av områdene som er spådd den sterkeste boligveksten i landet i årene fremover.

Brånåslia Park vil bli en sjelden mulighet til å bo i en moderne og solfylt leilighet i et boligområde som ellers er preget av eneboliger. Leilighetsbygget består av 2.380 m2 fordelt på 29 leiligheter i varierte størrelser fra 38-99 m2, og alle leiligheter vil ha heis rett fra garasje og tilgang til store og attraktive takterrasser. 9 av leilighetene har dessuten egen utleieenhet som enkelt kan slås sammen med hovedleiligheten.

Brånåslia Park er tegnet av HD Arkitekter, Oslo og videreutviklet og markedsoptimalisert i samarbeid med eiendomsmegler Schala & Partners. Ansvarlig prosjektmegler Jannik Holm har mer enn 15 års erfaring fra dette området, og kjenner de lokale forhold svært godt. Leilighetsmiksen (størrelse, romfordeling, leilighetstyper, standard og materialvalg) er nøye planlagt og vi tror de forskjellige leilighetstypene vil treffe markedet svært godt.

Prosjektet vil ha salgpriser på 65-67.000,- / m2 og blir snarlig lagt ut for salg via Schala & Partners.

Fasade mot sør.
Fasade mot nord.

Leilighetsbygget består av 4 plan med leiligheter med garasjeanlegg i kjelleren. De fleste av leilighetene er gjennomgående, og alle leiligheter har store terrasser med svært gode solforhold. Brånåslia Park ligger sentralt i forhold til kollektivtransport og kort vei til flere kjøpesentre.

Reguleringsplan som viser plasseringen av leilighetsbygget.
Rundt leilighetsbygget blir det anlagt nye fine uteområder med både sittegrupper, lekeplasser og parkområder.
Leilighetsbygget består av 4 boplan med totalt 2.380 m2 fordelt på 29 leiligheter, 9 av disse med egen utleieenhet.

Prosjektselskapet Brånåslia Park AS ble etablert ved årsskiftet og eies av Hyllbekk Eiendom AS i tillegg til Mano Eiendom AS og en del investorer. Mano Eiendom AS har eid prosjektet under reguleringsprosessen, og er både selger av prosjektet og også medeier i prosjektselskapet (som andre prosjekter tilrettelagt av Hyllbekk).

Prosjektet har en kostnadsramme på ca. MNOK 131, et budsjettert resultat på brutto 14,5% og en egenkapitalavkastning for våre investorer på over 35%. Emisjonen for dette prosjektet pågår nå, og interesserte investorer bes ta kontakt for utfyllende informasjon om prosjektet.

Emisjonen i Brånåslia Park AS er beskrevet i forenklet versjon i vår investeringsoversikt (se nedenfor) – og komplett investorinformasjon er tilgjengelig på forespørsel.