Arendal Boligutvikling

Kort om prosjektet:

I samarbeid med lokal eiendomsutvikler eier og drifter vi eiendommen Gjennomskjæringen 1 i Arendal. Eiendommen består av 11 leiligheter og 1 næringsdel for utleie, i tillegg til ledig tomteareal for mulig utbygging.

Eiendommen ligger i et område som av Arendal Kommune er definert som prioritert for fortetting. Det har god skole- og barnehagedekning samt gå-avstand til sentrum.

Sammen med lokale meglere jobber vi med vurdering av hva som er hensiktsmessig å bygge ut på den ledige tomten. Vi har også fått godkjent seksjonering av bygget slik at det er mulig å selge eksisterende leiligheter, dersom det ikke viser seg at vi får en god løsning på nabotomten.

Eiendomsmarkedet i Arendal preges av stor prisforskjell mellom nye og brukte boliger. Det er derfor svært viktig å gjøre en grundig vurdering før en eventuell utbygging.

Dagens utleiebygg, ledig tomteareal bak til venstre.
Kartutsnitt som viser mulig utbygging på nabotomt i tillegg til eksisterende bygg.
Eksempel på maksimal utnyttelse av tomten inklusive erstatning av gammelt bygg.