Hyllbakk-logo-NB
facebook linkedin instagram 

Nytt fra Hyllbekk Eiendom

Nyhetsbrev 3/2019

Ny investeringsmulighet

Harstad Panorama AS gjennomførte 12.06.19 oppstartsmøte med Harstad Kommune knyttet til regulering av vår eiendom i Landvindsbukta, og vi inviterer nå investorer inn i prosjektet.

Hyllbekk-metoden

Bli med – i fellesskap med grunneiere, arkitekter, entreprenører og investorer.
entrepreneur-1340649_1920
Bilde1

Spørsmål?

Ta kontakt med en av våre ansatte

Vårt mål

«Hyllbekk skal utvikle, finansiere og realisere bærekraftige og markedstilpassede eiendomsprosjekter i nært samarbeid med lokale grunneiere, partnere og investorer.

Våre prosjekter er konkrete og transparente med verifiserte budsjetter, kontraktsfestede partnere og med tydelig informasjonsflyt i prosjektet mellom alle involverte parter».

Per H Malum, CEO Hyllbekk
Hyllbakk-logo5